Oasis projekt

Az Ökoszolgálat Alapítvány közös önkéntes programot hirdet 2023-ban az Oasis projekttel. Egész nyáron izgalmas workshopok és közösségi alkalmak várják azokat, akik szívesen tanulnak permakultúráról.

MI AZ AZ OASIS PROJECT?

Egy 2021 végén indult kísérleti projekt vagyunk, amelyben a regeneratív fejlesztés égisze új (humán)ökológiai együttélési mintákat erősítünk fel, és próbáljuk ki azokat nagyobb léptékben.

Mertünk nagyot álmodni, és széles körű összefogásban kapcsoltunk össze mindazokat a szakembereket, akik együttműködése elengedhetetlen egy élhető, pozitív társadalmi vízió életre hívásához.

Hisszük, hogy van kiút korunk ökológiai, gazdasági, társadalmi válságtüneteiből – sőt lehetőségünk van megérkezni egy olyan jövőbe, amely békésebb, bőségesebb, befogadóbb, szelídebb, mint bármely korábbi kor az emberiség történelmében.

Rengeteg a tanulni és gyakorolni valónk. Hogy ezt elősegítsük, Magyarország egyik első nagy léptékű permakultúra projektjében találkoztattuk össze az ökológia, tájépítészet, építészet, hidro(geo)lógia, talajtan, regeneratív mezőgazdaság, erdőgazdaság, és agro-ökológia, humánökológia, közösségépítés, közösségi vállalkozás, kultúra, művészetek világát, szempontjait, elképzeléseit, egy 80 hektáros táji alapú projektben.

Az elmúlt 1,5 évünk előkészítéssel, felmérésekkel, tervezésekkel, és 60.000 fa elültetésével telt. 2023 tavaszán úgy döntöttünk, kilépünk a fényre, és meghívunk Téged is, hogy tanulni, gyakorolni tudj a regeneratív fejlesztés szellemében épített permakultúra mintaterületünkön. Kifejezett célunk, hogy gyakorló terepet biztosítsunk azoknak a szakembereknek, szakdolgozóknak, akik szeretnék magukat (át)képezni regeneratív, korunk égető kihívásaira valóban válaszoló irányba.

CSATLAKOZZ HOZZÁNK ÖNKÉNTESKÉNT

Jelenleg napi átlag 15 fős létszámban tartózkodunk a területen, és dolgozunk pirkadattól alkonyatig a projekt felépítésén.

Földmunkázunk, fát vágunk, fát ültetünk, betont törük, helyébe kerti ágyást építünk, talajt regenerálunk nagyban, komposztot állítunk elő, komposzt teát főzünk. Házakat újítunk, nyári konyhát építünk, geodómot építünk, tavat építünk, napelemet telepítünk. Utat építünk, vizet, áramot húzunk. Tervezünk, térképeket készítünk, kutatunk, szervezünk, számolunk, adminisztrálunk. Érdeket egyeztetünk, együttműködési rendszereket építünk. Permások és nem permások, álmodók és megvalósítók, együtt, egy közös cél mentén.

Életünk eddigi talán legizgalmasabb utazásán veszünk részt, együtt.

Ha kedvet kaptál, gyere, tarts velünk te is!

Napi 4 óra közösségi munka mellett étkezést, és sátorszállást biztosítunk, valamint lehetőséget, hogy beleláss az Oázis Projekt felméréseibe, terveibe, kivitelezésének mindennapjaiba. Ha már voltál PDC-n, szabadidődben fakultatív permatervezési gyakorlatban vehetsz részt, amihez mentorálást biztosítunk. Folyamatosan bővülő permakultúra könyvtárunkban olyan finomságokat olvashatsz papír alapon, mint a Permaculture Designers Manual, The New Wild, vagy épp Looby Macnamara People and Permaculture klasszikusa.

Ha komolyan gondolod, hogy permakultúra tervezővé, kivitelezővé, oktatóvá szeretnél válni, szeretnéd az életedet a bioszféra és a társadalom gyógyításának szentelni, itt a helyed. Ha hosszabb távra (több hónapra) érkeznél, lehetőséget biztosítunk, hogy fűtési szezonra is velünk tudj maradni, közösségi, beltéri szállásainkon.

 CSATLAKOZÁS MENETE

ha megjött a kedved, töltsd ki az alábbi űrlapot, és felvesszük veled a kapcsolatot

ŰRLAP KITÖLTÉSE


WHAT IS THE OASIS PROJECT?

Oasis is pilot project, launched at the end of 2021, in which we are amplifying and testing on a large scale new (human) ecological coexistence patterns under the umbrella of regenerative development.

We dare to dream big, and we have brought together in a broad collaboration all the professionals whose cooperation is essential to bring to life a livable, positive social vision.

We believe that there is a way out of the ecological, economic and social crises of our time – and that we have the opportunity to arrive at a future that is more peaceful, more abundant, more inclusive and more gentle than any previous era in human history.

We have much to learn and much to practice. To facilitate this, in one of Hungary’s first large-scale permaculture projects, we have brought together the worlds of ecology, landscape architecture, architecture, hydro(geo)logics, soil science, regenerative agriculture, forestry, and agro-ecology, human ecology, community building, community enterprise, culture, arts, and more, in a landscape-based project covering 80 hectares, bringing together their perspectives and ideas.

We have spent the last 1.5 years preparing, surveying, planning and planting 60,000 trees. In the spring of 2023, we decided to step out into the light and invite you to come and learn and practice on our permaculture model site, built in the spirit of regenerative development. Our explicit aim is to provide a training ground for professionals who wish to (re)train themselves in a regenerative direction that truly responds to the pressing challenges of our time.

JOIN US AS A VOLUNTEER

We currently have an average of 15 people a day in the field, working from dawn to dusk to build the project.

We are digging, cutting wood, planting trees, breaking concrete, replacing garden beds, regenerating soil on a large scale, making compost, brewing compost tea. We renovate houses, build a summer kitchen, geodome,a pond and install solar panels. We build roads, we run water, we run electricity. We plan, we map, we research, we organize, we count, we administer. We negotiate deals, we build cooperative systems. Permies and non-permies, dreamers and doers, together, towards a common goal.

We are on perhaps the most exciting journey of our lives, together.

If you are intrigued, come and join us!

In addition to 4 hours of community work per day, we provide meals, tent accommodation, and the opportunity to see the Oasis Project’s assessments, plans and daily operations. If you have already been on a PDC, you can participate in an optional perma-planning exercise in your free time, for which mentoring will be provided. In our ever-expanding permaculture library you can read goodies on paper such as the Permaculture Designers Manual, The New Wild, or even Looby Macnamara’s classic People and Permaculture.

If you’re serious about becoming a permaculture designer, builder, educator, and want to dedicate your life to healing the biosphere and society, this is the place for you. If you are coming for a longer stay (several months), we offer you the possibility to stay with us for the heating season in our communal, indoor accommodation.

 HOW TO JOIN

– If you are interested, fill in the form below and we will contact you

FORM

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.